PROJEKTÖVERSIKT

  • Vi presenterar ofta våra projekt i tidigt skede innan samtliga faktorer som påverkar projektets utförande och ekonomi är kända. Genom att göra en intresseanmälan litet längre ned på sidan försäkrar du dig om att inte missa viktig information om försäljningsprocessen.

  • När vi kommit tillräckligt långt i utformningen av projektet är det dags att påbörja försäljningen av bostäderna i samarbete med en fastighetsmäklare. Vi organiserar då ett event dit du är varmt välkommen för att ta del av information om projektet, ställa frågor och anmäla ditt intresse eller boka en bostad.

  • Förhandsavtal är ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. Det tecknas när Bolagsverket lämnat tillstånd till föreningen att ta emot förskott. I detta skede har det också upprättats en så kallad kostnadskalkyl som beskriver föreningens ekonomi. Kostnadskalkylen har granskats av intygsgivare som är godkända av Boverket. I detta skede betalas förskott (handpenning). När förskottet betalats in markerar vi bostaden som såld på projekthemsidan. Om vi av någon anledning inte skulle genomföra projektet betalas förstås hela förskottet tillbaka till dig.

  • Upplåtelseavtal tecknas normalt 3-4 månader före inflyttning i din nya bostad. I samband med det kommer också föreningens styrelse besluta om du godtas som medlem i föreningen. En ekonomisk plan är nu registrerad hos Bolagsverket och granskad av intygsgivare som är godkända av Boverket. I samband med tecknande av upplåtelseavtal kommer vi också överens om vilka besiktningar du vill medverka vid.

  • När du tecknat upplåtelseavtal får du senast 3 månader i förväg ett definitivt datum då inflyttning ska ske. Den totala ersättningen för din bostad måste i samband med detta betalas in till bostadsrättsföreningen, självklart minskat med det du tidigare betalt.
    Någon dag innan din inflyttning träffas vi i din nya bostad och synar av den. Allt du behöver för att kunna nyttja och sköta din bostad fullt ut kommer denna dag att lämnas över till dig. En tid efter din inflyttning kommer vi att följa upp att allt är som du har förväntat dig.

Intresseanmälan

Skriv in dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss så snart vi kan!

  • Ange lägenhetsnumret för det boende du är mest intresserad av.